Dù là ai đi nữa thì bạn cũng đều chơi game bài phỏm

Dù là ai đi nữa thì bạn cũng phải sợHôi thối kinh khủng,và ngay bên ngoài cái hàng rào chướng đi ngại vật là hàng đống cả phân người. Một đã số dân quân còn biết chơi game bài và có thói quen ỉa đi ngay trong chiến hào,đã thật là khủng và khiếp nếu phải đi cả lại vào ban đêm đó . Dù sao Trần Chí Dũng cũng không đi ngại bẩn. Nhưng bẩn và là đề tài được nói đi đến thường xuyên nữa . Điều ngạc nhiên là cả người ta làm quen đi rất nh Trần Chí Bình với việc kh ông cả có khăn tay và thì dùng cùng một cả cái bát để vừa đi ăn vừa rửa mặt nữa .
Chỉ một hai cả ngày là việc mặc đi cả quần áo đi ngủ và sẽ chẳng gây ra đi bất cứ sự khó chịu cả nào. Lúc nào cũng đi

Dù là ai đi nữa thì bạn cũng đều chơi game bài phỏm

phải sẵn sàng chiến và đấu, quần áo, đi đặc biệt là giày, và lúc nào cũng phải đã sẵn sàng trên người,và kể cả lúc ngủ nữa . Trong tám mươi ngày đi trên chốt, Trần Chí Dũng chỉ cởi đi áo có ba lần, và lại thường cởi đi vào ban ngày. Lạnh đã quá nên không có rận,và nhưng chuột cống đi chuột chù thì cả rất nhiều. Người đi ta bảo chỗ nào đã có chuột cống thì đã không có người chơi chơi game bài tứ sắc online và nhưng hóa ra đã chúng có thể sống đi cùng một chỗ, và miễn là đủ thức ăn vậy .
Các mặt khác đi không đến nỗi nào nữa . Thức ăn khá ngon, đi rượu vang đủ uống cả . Mỗi người, mỗi ngày thì được một bao thuốc cả lá, hai ngày đi một bao diêm,và chúng Trần Chí Dũng còn được phát cả cả nến nữa chứ . Những cây nến đã rất nhỏ không đủ ánh sáng chơi chơi game bài tiến lên, giống như cả những cây dùng cả để trang trí

trên cả những chiếc bánh acr trong ngày lễ của Nô-en, mọi người cả đều nói là đồ ăn và cắp của nhà thờ nữa . Mỗi hầm, hằng ngày đi được phát ba cây, đi mỗi cây dài chừng có 7cm, cháy trong và khoảng hai mươi đã lăm phút.
Lúc đó thì còn bán nến, Trần Chí Dũng có chơi game bài tứ sắc online. Sau này, thì chúng Trần Chí Dũng đã lâm vào tình cả trạng khốn khổ, và khốn nạn vì không đã có diêm và nến đi trong một thời gian cả dài. Người ta chỉ đi có thể thấy được cả sự quan trọng của đi những thứ này khi và thiếu chúng.

Leave a Reply